Экологиялық тәрбиенің негізінде адамның қоршаған әлемге деген қарым-қатынасы жатыр. – Saryarqa