Күн сəулесімен бірге ауданымыздағы өсімдіктер күнделікті екі есе суғарылады – Saryarqa